logo Sint Janskoo kleiner

logo music

Aswoensdag 02/03 : Aswoensdag Sint Elisabeth 19h
Zaterdag 09/04 : Palmzondag - Sint Jan - 18h
Donderdag 14/04 : Witte Donderdag - Sint Elisabeth - 19h
Vrijdag 15/04 : Kruisweg - Sint Jan - 15h
Zaterdag 16/04 : Paaswake - Sint Jan - 20h
Zondag 05/06 : Pinksteren - Sint Elisabeth - 10h
Zaterdag 25/06 : Feest St Jan - Sint Jan - 18h
Zaterdag 02/07 : Algemene ledenvergadering - PC Beekstraat (info volgt nog)
Maandag 11/07 : Viering Davidsfonds en samenzang Sint-Michielskerk om 10h
Zondag 25/09 : Kooruitstap