Op Aswoensdag zijn we begonnen met de Veertigdagentijd,