Palmzondag - uitvoering zaterdag 09/04/2022 Sint-Jan om 18:00 uur

De kind'ren van Jerusalem -L.bourgeois 1551-bew.: C.goudimel 1565 - C.125

Glorie, lof-en eer aan U  bew.: A. De Wagter -365

O hoofd vol bloed en wonden -Hassler -C.003

Door hoog en laag misprezen -J.S.Bach -C.068

O Christe domine Jesu

Jezus, om uw lijden groot -bew. A.De Wagter -372

Heilig de God van alle leven -tektst en muziek Carlos Desoete A162

Lam van God  - tekst en muzek Carlos Desoete

Ubi Caritas - Maurice Duruflé

Alles wat over ons geschreven is  (Z.J.370)- m.Fr.Mehrtens-t.W.Barnard-bew. A. De Water -C.069

----------------------

Gedenken wij dankbaar -tekst : H.oosterhuis, muziek : Wilt heden nu treden, zetting : B.Huijbers

Keer u om - H.Oosterhuis -A.Oomen

Eer aan onze God- tekst en muziek Carlos Desoete-A.133

Broeders die op uittocht -bew. A.De Wagter -601

Brood op tafel -tekst Henk Jongerius -muziek Carlos Desoete-A50

Tafelgebed : Daar waar vriendschap is - op melodie van Taizé-A.069

Z.J. 822-Alles begon met God - t./A.Boone m./M.Ducatteeuw Beg./J.Anaf -A150

ZJ; 421 -Ik zing voor de Heer - Schelfzeelied naar Exodus 15.1-18 t./J.Wit m/B.Huybers-C44

Ere wie ere toekomt- W.Vogel -C.118

Laudate Dominum -76

ZJ.416 Nu moet gij allen vrolijk zijn t./T Naastepad m./N.Herman 1560

Praise to the Lord t.: Hubert Richards -m.RIchard Lloyd -bew. : Ludo Claesen

Het water waardoor alles groeit : t.: Franciscus van Assisi- vert. : J.W. Schulte Nordholt-m.: Keulen 1623 bew. : P.Schollaert.

Heilige o God

Licht in de nacht/zuivere vlam -tekst en melodie : John L.Bell en Graham Maule-C110

Vrede wens ik je toe - tekst : Roel Bosch -Muziek Trond Kverno- Muziek 1992 Norsk Salme Bok

Alleluia- koraal -4 gem.st. PS.7 -C41